Skip to the main content

Aangesloten clubs

0 ResultatResultaten
Resultaten
B.C. Stania
49 leden
Rengersweg 15
9062 EA Oentsjerk
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
Bergumer B.C.
99 leden
Schoolstraat 83
9251 EB Burgum
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond Donderdagmiddag Donderdagavond
B.C. Gorredijk
87 leden
Loaijersstrjitte 2
8401 DV Gorredijk
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
B.C. De Drachtster Kei
114 leden
De Drift 46
9203 GH Drachten
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagmiddag Woensdagavond
Bridgeclub Kollum
29 leden
Gerrit Bleekerstraat 3
9291 BS Kollum
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagmiddag
B.C. Oosterwolde
59 leden
Snellingerdijk 60C
8431 EP Oosterwolde Fr
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
B.C. Menaldumadeel
41 leden
Franjumbuorsterpaed 12
9034 GZ Marsum
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Woensdagavond
B.C. Emmeloord
199 leden
Cornelis Dirkszplein 10
8301 AN Emmeloord
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond Donderdagmiddag
B.C. Ready
126 leden
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Woensdagmiddag Donderdagavond
Franeker B.C.
135 leden
Burg J Dijkstraweg 3
8801 PG Franeker
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond Donderdagmiddag
B.C. Akkrum
59 leden
Leppedyk 37
8491 GJ Akkrum
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
de bridgesocieteit Sneek
226 leden
Oude Dijk 15
8602 XW Sneek
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagmiddag Maandagavond Dinsdagavond Donderdagmiddag Donderdagavond
B.C. Buitenpost
95 leden
Voorstraat 54
9285 NT Buitenpost
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagochtend Donderdagavond
Bridgeclub Feanwâlden
59 leden
Haadstrjitte 17
9269 SW Feanwalden
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Donderdagmiddag
B.C. De Tjongerbridgers
87 leden
Jan Frankensingel 30
8431 AH Oosterwolde Fr
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Donderdagavond
B.C. Balk
56 leden
Bogermanstraat 3
8561 BK Balk
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond Donderdagmiddag
Bridgeclub Het Klokhuis
40 leden
Noordermeent 4
8317 AA Kraggenburg
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagochtend Donderdagavond
B.C. Leeuwarden
304 leden
Kalverdijkje 77-C
8924 JJ Leeuwarden
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagmiddag Dinsdagavond Woensdagmiddag Woensdagavond Donderdagavond
B.C. Makkum
74 leden
Kerkstraat 1
8754 CN Makkum Fr
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond Donderdagmiddag
B.C. Capriolen
136 leden
Vegelinsweg 20
8501 BA Joure
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond Dinsdagmiddag
B.C. de Toer
77 leden
Doelhof 3
8495 KD Aldeboarn
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond
B.C. Ameland
22 leden
Hoofdweg 11
9164 KL Buren Fr
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Donderdagavond
B.C. Hardegarijp
66 leden
Easter Omwei 5
9254 GM Hurdegaryp
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
Dokkumer B.C.
114 leden
Tichelwei 28
9125 EB Oostrum Fr
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
B.C. Bravoure & Charme
139 leden
Huismanstraat 5
8448 GZ Heerenveen
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond
B.C. Langweer/Sint Nicolaasga
46 leden
Omloop 1
8521 KE Sint Nicolaasga
Ga naar de clubsite
Speeldagen
B.C. de Lindebridgers
68 leden
Hoofdweg 162
8474 CL Oldeholtpade
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Donderdagavond
B.C. Grou
45 leden
Meersweg 9
9001 BG Grou
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond
B.C. Sneek/IJlst
185 leden
Harmen Sytstrastraat 8A
8602 TM Sneek
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagmiddag Maandagavond Woensdagmiddag Woensdagavond
B.C. Terschelling
63 leden
Burg van Heusdenweg 37
8881 ED Terschelling West
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Donderdagavond
Bolswarder B.C.B.
122 leden
Snekerstraat 2
8701 XD Bolsward
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
B.C. Surhuisterveen
78 leden
De Kolk 23
9231 CV Surhuisterveen
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond
B.C. Vlieland
33 leden
Dorpsstraat 11
8899 AA Vlieland
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
B.C. Lemmer
67 leden
Industrieweg 2
8531 PA Lemmer
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Dinsdagavond
B.C. Workum
87 leden
Sud 106
8711 CX Workum
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond Woensdagmiddag Donderdagavond
B.C. Jubbega
45 leden
Ericalaan 24-A
8411 VK Jubbega
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Donderdagavond
B.C. Steenwijk
90 leden
Woldmeentherand 15
8332 JE Steenwijk
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond
B.C. Stiens
57 leden
Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER Stiens
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Maandagavond
Rookvrije B.C. Drachten
77 leden
Rispinge 1
9203 ZG Drachten
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Donderdagavond
B.C. Gayloring World
0 leden
Snellingerdijk 39
8431 EJ Oosterwolde Fr
Ga naar de clubsite
Speeldagen
Zaterdag